d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
Asbestinventarisatie- en adviesbureau
Home
Asbestinventarisatierapport
Asbest
Wetgeving
Risico's en gevolgen van asbest
Contact
Stappenplan asbestinventarisatie
De begrippen asbestinventarisatie: type A en type B zijn verdwenen, alsmede (on)volledig onderzoek en bouwkundige eenheid. Hiervoor in de plaats komt de omvang en het doel van het onderzoek centraal te staan. Is het onderzoek geschikt voor renovatie,
sloop of alleen voor het weghalen van de aangetroffen asbesttoepassingen?


U als opdrachtgever dient hier specifiek antwoord op te geven, om een zo goed mogelijk onderzoek uit te kunnen voeren.
Tevens is het mogelijk om een asbestinventarisatieonderzoek te laten uitvoeren waarna een rapport zal worden opgesteld die kan worden gebruikt voor de aan- of verkoop van een pand.

d’Asbestlogisch B.V. voert een vooronderzoek uit voor het opstellen van een asbestinventarisatieplan op basis van de ter beschikking gestelde informatie, zoals tekeningen, plattegronden, bestekken, informatie van derden, e.d.

Op de locatie vind een visueel onderzoek plaats, al dan niet met destructieve handelingen, dit hangt af van het doel van het onderzoek. Indien er sprake is van asbestverdachte materialen wordt een monster genomen dat in een onafhankelijk RvA geaccrediteerd laboratorium wordt geanalyseerd. Vervolgens worden  de bevindingen, de resultaten van de uitslag van het laboratorium en de adviezen vastgelegd in het asbestinventarisatierapport. Dit rapport kan worden gebruikt voor de aanvraag van een sloopvergunning, saneringswerkzaamheden of bij de aan- of verkoop van een pand.

Het asbestinventarisatierapport is 3 jaar geldig.