d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
Asbestinventarisatie- en adviesbureau
Home
Asbestinventarisatierapport
Asbest
Wetgeving
Risico's en gevolgen van asbest
Contact
Risico’s en gevolgen van asbest.
De voor het blote oog onzichtbare asbestvezels kunnen, wanneer ze vrijkomen en worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Dit kan op termijn bepaalde vormen van longkanker veroorzaken. Meestal zitten er jaren tussen het inademen van de vezels en het moment van ziek worden. Hoe groot de kans op kanker is, hangt af van de asbestsoort, de formaat van de vezels en de mate van blootstelling.

Alleen de speciale filters die door de saneringsbedrijven worden gebruikt bieden de gewenste bescherming tegen het inademen van de asbestvezels. Een eenvoudig stofkapje is volstrekt ongeschikt voor dit doel, dit kapje houdt de gevaarlijke vezels niet tegen.

Belangrijk:
Het verwijderen van het asbest moet door deskundige vakmensen worden beoordeeld en op een juiste wijze door gekwalificeerd personeel worden verwijderd.