d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
d”Asbestlogisch  –  Engelsestraat 32  –  9671BH Winschoten  –  Tel:0597-431158  –  Mob:06-25516326
Asbestinventarisatie- en adviesbureau
Home
Asbestinventarisatierapport
Asbest
Wetgeving
Risico's en gevolgen van asbest
Contact
Wet-en regelgeving asbest.
Sinds 1 juli 1993 is het toepassen en verkopen van asbest in Nederland verboden. Dit verbod is in 2005 doorgevoerd in de hele Europese Unie. Onder deze wetgeving valt ook dat het opnieuw gebruiken van asbest niet is toegestaan.
Wanneer er in een gebouw, voor 1 juli 1993 gebouwd asbest wordt aangetroffen, moet er gekeken worden of het nodig is om het asbest te verwijderen. Dat is afhankelijk van de wijze waarop het asbest gebonden is in het materiaal. Of er in het geval van losgebonden asbest maatregelen nodig zijn, hangt af van het feit of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt de afweging een rol of het asbest zich op een plaats bevindt waar regelmatig mensen komen. Door het uitvoeren van een asbestinventarisatie kan worden vastgesteld of het asbest in een gebouw gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Om er voor te zorgen dat asbest volledig en op een veilige manier wordt verwijderd, mag het verwijderen van asbest alleen worden uitgevoerd door een SC-530 gecertificeerd saneringsbedrijf.

Er gelden echter enkele uitzonderingen, UITSLUITEND VOOR PARTICULIEREN, namelijk:
- geschroefde asbesthoudende hechtgebonden golfplaten in een buitensituatie
- losliggende asbesthoudende vloertegels of niet gelijmde asbesthoudende vloerbedekking
De toepassingen dienen afkomstig te zijn uit een woning of uit een op het erf staand bijgebouw, mits de woning of het bijgebouw niet voor de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt, of bedoeld zijn, tot een maximum van 35 m2 per kadastraal perceel.

Let op:
Bovenstaande uitzonderingen kunnen pas worden vastgesteld nadat dit door middel van een asbestinventarisatie is vastgelegd in het inventarisatierapport. De particulier heeft wel een meldingsplicht bij de gemeente.